Subvencije za zapošljavanje – kako da ostvarite olakšice?

Subvencije za zapošljavanje – Poznato je da se već godinama država bori protiv sive ekonomije i pre svega rada i zapošljavanja na crno. Mnogima je za nezapošljavanje radnika obrazloženje visoki porezi koji se plaćaju na plate zaposlenih. Iz tog razloga, država...

Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

Promene na tržištu ali i usklađivanje sa evropskim regulativama, omogućili su da pojedinac može da zasnuje radni odnos kod dva i više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom. Definiciju radnog vremena nalazimo u čl. 50 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj...

Decembarske obaveze preduzetnika

Decembarske obaveze preduzetnika Kraj godine za preduzetnike predstavlja i kraj poslovne godine i uvek se postavlja isto pitanje: „Kako je firma poslovala u godini na isteku?“. Odgovor na ovo pitanje najbolje ćete dobiti na osnovu završnog računa. Svakako je sastanak...

Prodaja putem Interneta

Prodaja putem Interneta  Svakodnevno korišćenje mobilnih telefona, računara i ekspanzija društvenih mreža dovela je do činjenice da se sve veći broj potencijalnih kupaca može pronaći upravo na Internetu. Mnogi prodavci su to uspešno iskoristili i pokrenuli...

Koja je najjeftinija pravna forma?

Koja je najjeftinija pravna forma i šta mogu da očekujem od nje Većina budućih preduzetnika na početku svog poslovanja postavi pitanje: „Koja je najjeftinija pravna forma, odnosno kako da registujem svoju firmu a da imam što manje obaveza prema državi?“ Odgovor na ovo...