Decembarske obaveze preduzetnika

Kraj godine za preduzetnike predstavlja i kraj poslovne godine i uvek se postavlja isto pitanje: „Kako je firma poslovala u godini na isteku?“.

Decembarske obaveze preduzetnika

Odgovor na ovo pitanje najbolje ćete dobiti na osnovu završnog računa. Svakako je sastanak sa vašim knjigovođom neophodan, kako biste zajedno izvršili proveru knjigodovstvene evidencije i uskladili stanje u vašim poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem. Greške u evidencijama se uvek provuku, ali je najbitnije da se one identifikuju i otklone koliko god je to moguće. Jedan od najefikasnijih načina da se eventualni propusti izbegnu je da se izvši popis, odnosno određene provere.

Između ostalog proverite:

  • da li ste izdali sve račune za robu i usluge,
  • da li na poreskim karticama da li imate evidentiran dug,
  • da li su vam dobavljači dostavili sve račune,
  • da li posedujete račune za druge nastale troškove,
  • i usaglasite potraživanja i obaveze sa kupcima i dobavljačima.

 

Konsultujte se sa svojim knjigovođom i ovo eventualnih planova za novu poslovnu godinu. Uvek je najbolje na vreme sve planirati i ući u praznične dane, spremni za nove poslovne uspehe.

 

Ukoliko i dalje imate nedoumice oko knjigovodstvenih obaveza koje vas očekuju, izrade završnog računa, ili vam je potrebna stučna pomoć oko vođenja knjiga ili pisanja biznis plana, rado ćemo vam pomoći.  Kontaktirajte nas.