Pomoć za freelancere

FREELANCE
Za sve Vas koji se bavite programiranjem, dizajnom, vodite marketing kampanje ili radite nešto drugo po principu freelance-a.
Saznajte više

Šta nudimo

Pomoći ćemo Vam da uzimajući u obzir specifičnosti Vašeg posla, na najbolji mogući način obezbedite sebe i nastavite uspešno svoj rad.

Na raspolaganju Vam je naše veliko iskustvo u radu sa stranim kompanijama, bankama i drugim platnim institucijama, lokalnom poreskom administracijom, kao i veoma dobro poznavanje specifične zakonske regulative čime se svakodnevno bavimo.
Pružićemo Vam podršku za odabir najpovoljnijeg poreskog modela koji će zadovoljiti aktuelne zahteve države.

šta možemo uraditi za vas

Usluge za freelancere

Usluge

Osnivamo za Vas preduzetničku agenciju ili doo
Pomažemo Vam u izboru pretežne delatnosti
Vršimo unapred procenu mesečnih davanja
(poreza i doprinosa)
Otvaramo umesto Vas račun u banci
Vršimo knjigovodstveno praćenje daljeg poslovanja ukoliko je to potrebno

Inspiracija

„Finasijeri podržavaju države isto onako, kao što konopac podržava obešenog.“

Monteskje

Hajde da radimo zajedno

Bulevar Mihaila Pupina 173/89
11070 Novi Beograd
061 254 99 99
monet.beograd@gmail.com