Koja je najjeftinija pravna forma i šta mogu da očekujem od nje

Većina budućih preduzetnika na početku svog poslovanja postavi pitanje:

„Koja je najjeftinija pravna forma, odnosno kako da registujem svoju firmu a da imam što manje obaveza prema državi?“

Odgovor na ovo pitanje naravno zavisi od mnogostrukih faktora, samom činjenicom da nijedno poslovanje nije isto.

najjeftinija pravna forma

Ipak, u narednom tekstu izdvojićemo pravne forme koje najveći broj preduzetnika razmatra pre osnivanja firme.

 

Rad osnivača van radnog odnosa u društvu ograničene odgovornosti

Ovo je slučaj kada se osnivač ne zaposli u svom privrednom društvu, ali u njemu obavlja rad. To zapravo znači da je ujedno i osnivač i direktor firme, ali da nema druge zaposlene u firmi.

Ukoliko ova osoba (osnivač) nije zaposlena kod drugog poslodavca, na osnovu rada u svojoj firmi u obavezi je da plati sva tri obavezna socijalna doprinosa, čija vrednost varira između 8000 i 9000 dinara mesečno, dakle porez na rad se ne plaća. Ipak, osnovni nedostaci ove pravne forme leže u činjenicama da osnivač nema pravo na isplatu neto zarade, kao i da su dažbine po osnovu rezultata poslovanja izuzetno velike (15% porez na dobit + 15% porez na dividendu)

 

Rad osnivača u radnom odnosu u svom društvu ograničene odgovornosti

U ovom slučaju, osnivač je sklopio ugovor sa sopstvenom firmom, što znači da je dužan da sebi isplaćuje zaradu, a samim tim i poreze na nju. Na miminalnu zaradu od oko 22 500 dinara ove dažbine (porez i socijalni doprinosi) iznose oko 15 000 dinara mesečno, što nas dovodi na cifru od oko 37 000 dinara (plata i prateći porezi). Pored toga, razlika između prihoda i troškova na kraju godine koja predstavlja dobitak podleže porezu od 15%, a ukoliko želite da ostvarenu dobit podignete kroz instituciju dividende plaćate još 15% poreza na dividendu.

Iz ovoga proističe zaključak, ukoliko mesečno iz očekivanog priliva možete obezbediti minimalno 37 000 dinara kako biste pokrili platu i poreze, možete razmišljati o ovoj pravnoj formi.

 

Preduzetnik paušalac

Paušalno oporezivanja predstavlja još jedan od čestih izbora kako bi se uštedeo dodatni novac. Ipak, treba imati u vidu šta zapravo ova pravna forma podrazumeva kada su u pitanju obaveze prema državi.

Kao preduzetnik paušalac, dajete za pravo Poreskoj upravi da sama proceni dažbine po osnovu rada i rezultata poslovanja i to na osnovu prosečne zarade u određenoj delatnosti tj.  šifre delatnosti. Poreska uprava ne uzima u obzir da li i koliko zarađujete. S druge strane, oslobođeni ste obaveze vođenja knjigovodstva i beleženja troškova, a u obavezi ste da izdajete račune za svako prodato dobro i pruženu uslugu. Preduzetnik je slobodan i da podiže novac sa tekućeg računa neograničeno, bez pravdanja računa.

Ipak, treba biti oprezan prilikom izbora ove pravne forme, jer kao što je napisano, dažbina niste oslobođene ukoliko u nekom mesece niste dobro poslovali ili poslovali uopšte.

 

 

Ukoliko i dalje imate nedoumice oko izbora pravne forme, ili vam je potrebna stučna pomoć oko vođenja knjiga ili pisanja biznis plana, rado ćemo vam pomoći.  Kontaktirajte nas.