Konsalting

Slučaj Tramp

Porez u Americi

Donald Tramp je ubrzo po stupanju na dužnost predsednika US, optužen da je izbegavao plaćanje federalnog poreza. Međutim, ono što su protivnici osmislili kao finalni udarac, pretvorilo se u njegovu ogromnu prednost. Odgovarajući na optužbe, on je objasnio da se patriotizam ne meri plaćanjem poreza, nego poštovanjem poreskih zakona. Politički nekorektno, ali krajnje istinito i prihvatljivo svakom Amerikancu rekao je, da niko ne voli da plaća porez ni građani ni korporacije, te da oni koji pronađu rupe u zakonu nisu izdajnici, nego pametni ljudi.

Inače, federalni poreski sistem uveden je pre 104 godine u sklopu 16. amandmana na ustav Amerike. U svom izvornom obliku bio je ispisan na oko 400 strana. Tokom Drugog svetskog rata narastao je na 8.200 strana, a 1984. godine eksplodirao je na 24.300 stranica. Danas, odredbe ovog zakona ispunjavaju 74.608 strana teksta!

Običan čovek i mala korporacija odavno su postali nemoćni pred ovim administrativnim monstrumom. Sa druge strane, stvoren je eldorado za poreske advokate i knjigovođe koji su, za interese velikih korporacija, uspeli da manevrišu kroz prašumu propisa i svojim nalogodavcima izdejstvuju porez koji je bio minimalan ili nikakav.

Prema izveštaju Državne kancelarije za računovodstvo (GAO), objavljenom u martu 2016., u periodu od 6 godina (2006-2012) dve trećine aktivnih kompanija u SAD nije uopšte platilo savezni porez. Na kraju tog perioda od ukupnog broja korporacija koje su profitabilno poslovale njih 19,5% nije platilo porez, a od onih koje su ostvarile profit veći od 10 miliona dolara, čak 42,3% nije platilo ni dolara poreza…

Naša specijalnost je

Rad sa bankama

Usluge

Evo šta još možemo da uradimo za vas

Ovaj deo poslovanja može biti prilično stresan za klijente koji imaju specifičnu vlasničku strukturu kao i one koji se dominantno bave spoljnotrgovinskim poslovanjem sa puno plaćanja i naplatom iz inostranstva. Postavlja se pitanje kako prevazići sve komplikovanjije bankarske procedure, počev od otvaranja računa pa sve do rešavanja složenih situacija u deviznom platnom prometu. Naš tim stoji Vam na raspolaganju u ovom često delikatnom susretu sa bankama.

Uvek možemo doći do pravih informacija i dati realnu procenu i prognozu vezanu za konkretan problem ili pitanje našeg klijenta.
Takođe, za Vas možemo uraditi sve značajne pravilnike i studije koje su Vam potrebne za zakonito poslovanje, u tom smislu izdvajamo:

Pravilnik o računovodstvu

Sva pravna lica, a posebno ona koja posluju na većim obimima i sa složenijim procesima i organizaciom rada, trebalo bi da poseduju ovaj pravilnik. Njime se utvrđuju pravila za vrednovanje bilansnih pozicija prilikom sastavljanja finasijskih izveštaja, organizacija računovodstva, odgovorna lica, kao i sva druga bitna pitanja koje tretira Zakon o računovodstvu. Naše višegodišnje iskustvo stoji Vam na raspolaganju, ako budete želeli da za Vas sačinimo ovakav pravilnik.

Pravilnik o radu

Ukoliko imate 10 ili više zaposlenih u Vašoj firmi, trebalo bi da posedujete i Pravilnik o radu, odnosno Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. U skladu Vašom poslovnom organizaciom napravićemo odgovarajući pravilnik koji će regulisati sve potrebne radno pravne odnose u Vašoj firmi i dovesti poslovanje u potpuni sklad sa Zakonom o radu.

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Svaka firma koja ima zaposlene radnike trebalo bi da ima i Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu. U saradnji sa licenciranom agencijom u mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu ovog pravilnika kao i svih pratećih dokumenata sa kojima ćete ispuniti svoju zakonsku obavezu, ali i zaštititi svoju firmu od neprilika u koje može zapasti u slučaju da nastupe problemi sa zaposlenima.

Studija o transfernim cenama

Ukoliko obavljate poslovanje sa povezanim pravnim licima u zemlji ili inostranstvu, u obavezi ste da do 30. juna svake godine, nadležnoj poreskoj upravi dostavite izveštaj, odnosno studiju o transfernim cenama. Ova studija treba da pokaže da su trasakcije između Vaših povezanih lica obavljane po tržišnim cenama, odnosno ako se utvrdi da nisu, firma je dužna da obračuna i plati dodatni porez na dobit po tom osnovu. Ukoliko imate ovakve transakcije, uradićemo profesionalnu analizu svih relevantnih elemenata bitnih za konkretnu situaciju i sastaviti studiju o transfernim cenama uzimajući u obzir sve okolnosti i činjenice koje idu u Vašu korist.

Hajde da radimo zajedno

Bulevar Mihaila Pupina 173/89
11070 Novi Beograd
061 254 99 99
monet.beograd@gmail.com