Službeno putovanje u zemlji je u pojedinim firmama gotovo svakodnevna i neophodna pojava, kako za vlasnike, direktore, tako i za zaposlene. Država je predvidela da sva poslovna putovanja budu pokrivena putnim troškovima, koji se isplaćuju zaposlenom prema utvrđenim pravilima. Iako ova tema deluje lagano, postoji nekoliko stvari koje ipak treba da znate.

službeno putovanje u zemlji

U slučaju da krećete na službeno putovanje u zemlji, poslodavac je u obavezi da nadoknadi troškove putovanja zaposlenom – dnevnicu, putne troškove i potencijalne troškove prenoćišta.

Pre odlaska zaposlenog na put, sastavlja se nalog, a po njegovom povratku obračun službenog puta. Zaposleni koji provede na službenom putovanju više od 12 sati dobija punu dnevnicu, pola dnevnice u slučaju da vreme putovanja iznosi između 8 i 12 sati, a ako putovanje traje manje od 8 sati, zaposleni nema pravo na dnevnicu.

Neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje trenutno iznosi 2.201 dinar i važi do 31. decembra 2017. godine. Ako opšti akt ili ugovor o radu predviđa iznos dnevnice koji je veći od neoporezivog iznosa, na veći iznos se plaća samo porez na zarade po stopi od 10 odsto. Za razliku od pravnog lica, preduzetnik ne može da podiže dnevnice veće od neoporezivog iznosa.