Mnogi ni ne znaju da postoji alternativa, samooporezivanje.

Izmenama zakonskih akata i pravila, donedavno najpoželjniji oblik oporezivanja – paušal, gotovo u potpunosti je obesmišljen i neisplativ.

15. decembar 2014. god. je krajnji rok da promenite način oporezivanja u 2015. godini i da na taj način smanjite troškove za socijalna davanja.

paušalno oporezivanje

Naime, od 01. januara 2014. god. preduzetnici se razvrstavaju po kriterijumu profitabilnosti u pet grupa:

  1. U prvu grupu spadaju stari zanati čija osnovica za paušalno oporezivanje na osnovu Zakonskih akata i propisa iznosi od 26.000,00 do 30.000,00 RSD.
  2. U drugu grupu spadaju muški frizeri (isključivo muški) i imaju osnovicu od 30.000,00 do 45.000,00 RSD.
  3. U treću grupu spadaju frizeri za žene i muškarce čija osnovica se kreće od 45.000 (ako nemaju zaposlene radnike) do čak 80.000,00 RSD ukoliko imaju tri ili više zaposlenih radnika.
  4. za četvrtu grupu koju čine zlatari, kamenoresci, pekari, građevinci, stolari, stakloresci, krojači predviđena je osnovica od 50.000,00 RSD i više u zavisnosti od mnogih faktora.
  5. Petu grupu čine inženjeri, arhitekte, apotekari, lekari, stomatolozi, prevodioci, advokati, fizioterapeuti i dr. čije osnovice idu od 75.000,00 RSD do čak 95.000,00 RSD.

Posmatrano po grupama, treća, četvrta i peta grupa poreskih obveznika nemaju nikakav interes da i dalje ostanu paušalno oporezovani dok je druga grupa na granici isplativosti.

Alternativni način oporezivanja – samooporezivanje je naročito popularno počevši od ove godine kada je uveden model lična zarada preduzetnika koji dozvoljava komfor da preduzetnik sam bira osnovicu na koju će obračunavati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koja se kreće od najniže (21.716,00 RSD) do najviše (309.960,00 RSD).

Na osnovu svojevoljno izabrane osnovice poreski obveznik utvrđuje visinu neto zarade koja se može razlikovati iz meseca u mesec.

Pokušaćemo sve ovo da pojasnimo na praktičnom primeru:

Za poreske obveznike iz pete grupe, ukoliko im je osnovica za paušal utvrđena rešenjem u iznosu od 80.000,00 RSD

I paušal i samooporezivanje imaju još jedan namet – porez na prihode od obavljanja samostalne delatnosti u iznosu od 10% koji je kod paušala utvrđen rešenjem Poreske uprave a kod samooporezivanja osnovicu poreza čini oporeziva dobit.

Iz navedenog se lako da zaključiti da je nov model oporezivanja – lična zarada preduzetnika (LZP) mnogo poželjnija varijanta od paušala, za koga slobodno možemo da kažemo da je zastareo i prevaziđen.

[custom_button style=“btn_small btn_type2″ target=“_self“ href=“http://monet.rs/kontakt/“]Kontaktirajte Monet ili pozovite 069 64 34 84 [/custom_button]