Frilenser (freelancer) je osoba koja ostvaruje prihode radeći (najčešće putem Interneta) za stranu kompaniju, a koja nije registrovala svoju delatnost prema zakonima Republike Srbije. Najčešće se mlađe osobe odlučuju za ovakvu vrstu posla, kako bi zaradile dodatni novac pored stalnog posla, ali neretko se osobe odlučuju da u potpunosti ostvaraju neophodne prihode na ovaj način.

plaćanje poreza za freelance

Međutim, bez obzira na sve veći broji onih koji su izabrali Internet kao svoje radno mesto, termin frilenser još uvek nije prepoznat niti zastupljen u domaćim zakonima i procedurama, pa se frilenseri s razlogom pitaju da li imaju bilo kakve obaveze kada je u pitanju obračunavanje poreza i doprinosa u Srbiji.

Odgovor je DA, frilenseri su dužni da obračunavaju i isplaćuju porez i doprinose.

Svaki prihod se oporezuje, pa tako i prihodi od frilens delatnosti. Sva sredstva koja se ostvaruju, a primljena su preko dinarskih i deviznih računa banaka u Srbiji jesu sredstva koja predstavljaju predmet potencijalnog oporezivanja na kraju godine.

U slučaju kada frilenser posluje sa domaćom kompanijom, obavezu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa snosi kompanije, dok je u slučaju kada je u pitanju saradnja sa stranom kompanijom ova obaveza na frilenseru.

U tom slučaju, frilenser je dužan da:

  • da sam obračuna porez i socijalne doprinose samooporezivanjem i da ih sam plati,
  • da podnese poresku prijavu na obrascu PP OPO
  • uz obrazac PP-OPO potrebno je da priloži i izvod iz banke iz koga se vidi iznos uplaćene cifre iz inostranstva, kao i datum uplate, i
  • dostavi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana kada je ostvario prihod.

Potrebno je napomenuti i da iznos isplaćenih zarada ulazi u zbir dohotka koji se oporezuje godišnjim porezom na dohodak građana, koji plaćaju svi građani čiji dohodak prelazi propisanu granicu (dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike).

Da zaključimo, bez obzira što ova oblast rada nije regulisana potrebnim zakonima i propisima, finansijska obaveze prema državi ipak postoji. I potrebno ju je na vreme izmirivati.

 

Ukoliko i dalje imate nedoumice, ili vam je potrebna stučna pomoć oko vođenja knjiga, otvaranje firme ili pisanja biznis plana, rado ćemo vam pomoći.  Kontaktirajte nas.