Kako da dobijete novac za vaš projekat?

PROJEKTNO FINANSIRANJE

Želite da dobijete novac za finansiranje projekta, a ne znate odakle da počnete!

Saznajte više

Intro

Ako ste se nekad pitali…

..šta Vam je sve potrebno od dokumentacije?
…pod kojim uslovima banke finansiraju projekte?
…kako da ugovorite dinamiku izvođenja radova i dinamiku plaćanja?
…kakav ugovor morate imati sa izvođačem radova?
…da ne morati imati dodatne hipoteke da bi dobili kredit za projekat?
…u kom momentu predajete dokumentaciju u banku?
…koliko učešće Vam je potrebno i šta banka priznaje kao učešće?
… da li plaćate kamatu tokom gradnje?

Mi imamo odgovore na sva ova pitanja!

par reči

Kako funkcioniše projektno finansiranje?

Izazov

Dobijanje kredita za projektno finansiranje (izdgradnju) često predstavlja noćnu moru, čak i za iskusne investitore jer predstavlja skup komplikovanih procedura koje se moraju sprovesti još pre prvog odlaska u banku.
Svaki projekat je sam po sebi jedan strukturiran proces, koji se sastoji od niza koraka i aktivnosti koje se moraju sinhronizovano sprovoditi. Put od ideje investitora, do uspešno završenog i naplaćenog projekta (tj. ostvarene zarade), prolazi kroz razičite faze!
Počinje se od razrade ideje kroz analizu same lokacije, pribavljanje vlasničke dokumentacije i provere urbanističkih uslova, potom izrade optimalnog idejnog rešenja kako bi se postigla najveća iskorišćenost lokacije, određivanje vrednosti lokacije i same kupovine, pa osnivanja firme za dobijanje finansiranja (SPV).
Potom sledi postupak izrade projekata i dobijanja gradjevinske dozvole, odabir adekvatnih izvodjača radova, izrada predmera i predračuna za izgradnju, ugovaranje adekvatnih uslova i dinamike sa izvođačima radova, pribavljanje adekvatnih garancija, određivanje prodajne vrednosti i potencijala za zaradu uzimajući u obzir i sve prateće troškove projekta, izrada projekcije novčanih tokova na bazi adekvatnih pretpostavki…
Sve prethodno navedeno su postupci koji prethode dobijanju kredita. Ako samo jedan od tih koraka nije adekvatno sproveden, projekat ulazi u nepredviđene rizike i finansiranje neće biti odobreno. Ovo čak nije dobro ni za one investitore koji sami investiraju jer i oni moraju sagledati sve rizike na pravi način kako bi predvideli sve potencijalne ishode.
I tek onda projekat počinje. Tada morate pratiti dinamiku radova i dinamiku plaćanja, povlačenje i vraćanje kredita, uspostavljanje i brisanje pojedinačnih hipoteka, proces prodaje i dinamiku naplate, dobijanje stambenih kredita za kupce, overu predugovora i ugovora kod notara, pa sve tako do tehničkog prijema, dobijanja upotrebne dozvole i vraćanja kredita.
I na samom kraju ostaje pitanje na koje načine možete podići svoju dobit, koliko ćete platiti poreze i šta sve utiče na smanjenje poreske stope.
Zato smo mi pravi partner za Vas, jer sve ovo možemo uraditi za Vas.

Rešenje

Višedecenijsko iskustvo našeg tima u finansiranju, vođenu i analizi različitih vrsta projekata, dalo nam je uvid u sve moguće finansijske, pravne i operativne prepreke koje jedan projekat može da stavi pred Vas.
Zato smo toliko dobri u vođenju projekata i izradi biznis planova i studija.
Zato je uspešnost naših studija i projekata izrazito velika.
Zato naši biznis planovi i studije imaju dobru prolaznost kod banaka i fondova.

Vršimo sledeće usluge:
izrada studija izvodljivosti/biznis plana za finansiranje projekata stanogradnje
izrada studija izvodljivosti/biznis plana za finansiranje komercijalnih objekata
izrada studija izvodljivosti/biznis plana za finansiranje industrijskih objekata
izrada studije izvodljivosti/biznis plana za finansiranje mini hidro-elektrana
usluge organizacije i upravljanja projektima (project management)

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas tel: 061 254 99 99 ili nam pišite na monet.beograd@gmail.com

Godišnja ušteda

500k

Projekata u toku

12

Povećanje u prodaji

20%

Povećanje profita

18%

Inspiracija

„Finasijeri podržavaju države isto onako, kao što konopac podržava obešenog.“

Monteskje

Hajde da radimo zajedno

Bulevar Mihaila Pupina 173/89
11070 Novi Beograd
061 254 99 99
monet.beograd@gmail.com