Subvencije za samozapošljavanje

Ukoliko ste odlučili da započnete sopstveni biznis, pored dobre ideje, izrađenog biznis plana i velike motivacije, potrebno vam je ono što uvek zna da bude najveći problem – to su finansije. Pre nego što se zadužite kreditima u banci, predlažemo vam da se raspitate da li je postoje predviđena i izdvojena sredstva koje je država namenila nezaposlenima za započinjanje sopstvenog biznisa.

subvencije za samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu, a za 2016. godinu iznosile su, od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi započinjanja sopstvenog posla, a na osnovu Javnog poziva.

Osnovni uslovi za dobijanje subvencije za samozapošljavanje su:

  • uredno popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
  • da je korisnik subvencije prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje meseca dana pre podnošenja zahteva;
  • da je u ovoj instituciji završio obuku iz preduzetništva;
  • da je podnosilac ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanje prema NSZ,
  • kao i da je podneo svu neophodnu dokumentaciju za podnošenje zahteva navedenu na sajtu Nacionalne službe.

Država na početku svake godine određuje iznos sredstava za subvencije za samozapošljavanje, a odluku donosi na osnovu bodovne liste, nakon provere i bodovanja podnetog zahteva nezaposlenog. Kriterijumi bodovanja se takođe navode prilikom raspisivanja javnog poziva, tako da se odmah možete upoznati sa zahtevima i na najbolji mogući način se pripremiti za podnošenje zahteva.

Ukoliko se odlučite da svoje finansije obezbedite na ovaj način, savetujemo vam da detaljno pročitate šta se od vas zahteva, uložite trud prilikom izrade biznis plana, koji će vam u svakom slučaju biti potreban za dalje poslovanje i strpljivo sačekate rezultate. Srećno!