Subvencije za zapošljavanje – Poznato je da se već godinama država bori protiv sive ekonomije i pre svega rada i zapošljavanja na crno. Mnogima je za nezapošljavanje radnika obrazloženje visoki porezi koji se plaćaju na plate zaposlenih. Iz tog razloga, država je omogućila putem Nacionalne službe za zapošljavanje nekoliko olakšica za sve poslodavce koji žele ili imaju potrebu za novim zaposlenima.

subvencije za zapošljavanje

Subvencije za zapošljavanje se pre svega odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i pripravnika, osoba koje su mlađe od 30 godina, starije od 45 a mlađe od 50 i osoba starijih od 50 godina.

Za sve ove kategorije zaposlenih postoje propisani uslovi koje i zaposleni ali i poslodavac moraju da ispunjavaju. Kada je zapošljavanje osoba sa invaliditetom u pitanju, poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno članu 45b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U ovom slučaju sklapa se ugovor na neodređeno, a poslodavac ne sme da raskine ugovor o radu pre isteka tri godine, za koliko se i traži olakšica od Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa druge strane, nakon isteka ovog roka, radni odnos sa zaposlenim može da se raskine bez obaveze refundacije poreza koji su plaćeni u prethodne tri godine.

Za ostale kategorije zaposlenih situacija je nešto drugačija. U slučaju zapošljavanja pripravnika, koji mora da ima manje od 30 godina, sklapa se ugovor na neodređeno, olakšica traje tri godine, a poslodavac je dužan da pripravnika zadrži u radnom odnosu još tri godine nakon isteka olakšice.

Za zapošljavanje lica mlađih od 30 godina a koja nisu ranije bila u radnom odnosu, olakšica na plaćanje obaveznoh socijalnog osiguranja traje dve godine, a poslodavac je dužan da ovog zaposlenog zadrži u radnom odnosu još dve godine nakon isteka olakšice.

Kada je zapošljavanje lica stariji od 45, odnosno 50 godina u pitanju, poslodavcima se u ovom slučaju refundiraju doprinosi u visini od 80% odnosno 100% za  zaposlene starije od 50 godina tokom dve godine. Nakon isteka ovog perioda, tj. olakšice poslodavac je dužan da zadrži zaposlenog još tri godine nakon isteka subvencije. Uslovi za zapošljavanje ove kategorije lica su da su u momentu zaključenja ugovora o radu stariji od 45, odnosno 50 godina i da su minimum 6 meseci bili prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Iako se ovim subvencijama pokrivaju prilično velike grupe potencijalnih zaposlenih, moramo da napomenemo da je kao i obično potrebna dokumentacija izuzetno obimna i da mnogi poslodavci uvek imaju neki papir manjka. Iz tog razloga, naš je savet da ovakve vrste zapošljavanja uvek radite u dogovoru i saradnji sa svojim knjigovođom. Agencija Monet svojim klijentima nudi potpunu uslugu i podršku kako u svakodnevnom poslovanju, tako i u vidu savetovanja o svim knjigovodstvenim i zakonskim nedoumicama koje naši klijenti eventualno imaju.

 

Ukoliko i dalje imate nedoumice oko obaveza prilikom pokretanja prodaje putem Interneta, ili vam je potrebna stučna pomoć oko vođenja knjiga ili pisanja biznis plana, rado ćemo vam pomoći.  Kontaktirajte nas.