Naknada troškova za službeno putovanje u zemlji

Službeno putovanje u zemlji je u pojedinim firmama gotovo svakodnevna i neophodna pojava, kako za vlasnike, direktore, tako i za zaposlene. Država je predvidela da sva poslovna putovanja budu pokrivena putnim troškovima, koji se isplaćuju zaposlenom prema utvrđenim...