Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

Promene na tržištu ali i usklađivanje sa evropskim regulativama, omogućili su da pojedinac može da zasnuje radni odnos kod dva i više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom. Definiciju radnog vremena nalazimo u čl. 50 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj...