Često su radnici u nedoumici šta potpisuju, kada se pred njima nađe Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, dok se poslodavci sve češće opredeljuju upravo za takvo angažovanja.  Ovakva vrsta ugovora može biti pogodna, i najčešće se koristi, kada su u pitanju poslovi tokom određenog perioda u godini (sezone) u poljoprivredi ili ugostiteljstvu ili kao dopunski poslovi, shodno činjenici da su njime obuhvaćeni oni poslovi koji ne smeju trajati duže od 120 dana u kalendarskoj godini.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Osnovna karakteristika Ugovora o privremenim i povremenim poslovima je činjenica da angažovana osoba potpisivanjem nije stupila u radni odnos, jer ova vrsta ugovora spada u kategoriju radnog angažovanja van radnog odnosa u periodu od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Ovaj ugovor može zaključiti svako fizičko ili pravno lice kao poslodavac i svako fizičko lice kao poslenik. Pored toga, značajno je pomenuti da pravo na zaključenje ugovora imaju i korisnici starosne penzije, kao i zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom (do preostalog vremena od 40 radnih časova nedeljno). Studenti odnosno omladinci angažovani putem omladinskih ili studentskih zadruga mlađi od 30 godina, takođe se mogu angažovati na osnovu ovog ugovora.

Osnovna prava svakog angažovanog na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima su opšta prava zaposlenih i ona podrazumevaju da će im se tokom trajanja Ugovora uredno uplaćivati pored plate, doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje (u slučaju angažovanja putem studentske ili omladinske zadruge ova obaveza pripada matičnoj zadruzi, ali ne podrazumeva penzijsko osiguranje). Mogu biti utvrđena i druga prava koja imaju zaposleni (topli obrok, prevoz, dnevnice za službeni put i sl.) kao i pod kojim uslovima poslodavac može da ga otkaže. Savet je da pre potpisivanja pročitate Ugovor kako biste na vreme bili upoznati sa eventualnim dodatnim pravima i obavezama vezanim za posao koji ćete obavljati.